Nieuws.svg

Werkzaamheden Maaskade/Aan de Stadsmuur

Van maandag 29 maart tot en met einde mei vinden er werkzaamheden plaats aan de Maaskade en het terrein Aan de Stadsmuur.

Om de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken wordt een tijdelijke weg voor gemotoriseerd verkeer aangelegd. Voetgangers en fietsers kunnen veilig en zonder hinder buiten het werkgebied hun weg vervolgen. De woningen en bedrijven blijven bereikbaar gedurende de werkzaamheden. Woensdag 31 maart starten de uitvoerende werkzaamheden.

Bouwwerkzaamheden